Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic
Özsüerler Hayvancılık Gıda Taşımacılık Tıc. Ltd. Ştı /Van

                                             ÖZSÜERLER HAYVANCILIK GIDA TAŞIMACILIK TIC. LTD. ŞTI /VAN

Sektör: Mezbaha
Mevki: Van
Atıksu İçeriği:
GirişKOI2300 mg/lt
ÇıkışKOI 250 mg/lt
Kapasite: 290 m3/gün


Mezbaha tesisinden kaynaklanacak endüstriyel nitelikli atık suların arıtacak arıtılabilmesi amacıyla kurulan arıtma tesisiyle deşarj standartlarına uygun arıtılmış su kalitesi elde edilmesi sağlanmıştır.

290 m³/gün kapasiteli Tesisin atıksu girişi 10 mm aralıklık manuel ince ızgara yapısı ile sağlanmış, cazibe ile kum tutucu kanalından geçirilerek terfi deposuna alınmıştır. Kum tutucu yapısında, kanala blowerlar vasıtasıyla hava verilerek, su içerisindeki askıda katı madde giderimi yapılmış ve yağın atıksu yüzeyinde birikmesi sağlanmıştır. Bu kanalının tabanında biriken partiküller ve yüzeyde biriken yağ belirli aralıklarla manuel olarak temizlenip, tesisten uzaklaştırılmak üzere dizayn edilmiştir.

Kum tutucu kanalından çıkan atıksu debi ve konsantrasyon dengesi yapılmak üzere terfi/dengeleme tankına getirilerek aynı zamanda suyun arıtma tesisine iletilmesi sağlanmıştır. Terfi/Dengeleme tankı içerinde, pompa hatlarından alınan bir hat ile su geri devir yapılarak karışım yapılması sağlanmıştır. Terfi/Dengeleme tankı içinde bulunan dalgıç pompalar vasıtasıyla atık su, arıtma tesisinin ilk ünitesi olan havalandırma havuzlarına terfi ettirilmiş, havalandırma havuzlarına blower ve difüzörler yardımıyla hava verilerek aerobik ortamda arıtma gerçekleştirilmiştir. Havalandırma havuzları çıkışı biyolojik arıtması gerçekleşmiş atıksu cazibe ile çöktürme tanklarına gelerek çöktürme tanklarında bir süre dinlenmeye bırakılmış bu sayede su içerisindeki biyokütle ve arıtılmış suyun birbirinden ayrılması sağlanmıştır.

Biyokütle, çöktürme tankı tabanında çamur olarak birikirken, su yüzeyden savaklanarak deşarj edilmiştir. Tabanda biriken çamurun bir kısmı geri devir amaçlı pompa ile tekrar tesise gönderilirken bir kısmı ise çamur yoğunlaştırma tankına gönderilmiştir. Yoğunlaştırma tankında katı madde konsantrasyonu arttırılan çamur tesisten uzaklaştırılmıştır.
Bu sayede tesisten kaynaklanan atık suların standartlarına uygun olarak deşarj edilmesi sağlanmıştır.