Loading...
 • Türkçe
 • English
 • Русский
 • Arabic
 • Çalışan tesislerinin verimini artırmak için mevcut müşterilerine yeni ve tasarruf sağlayan teknolojik imkanları sunmak,
 • Müşteri ile ortak amaca hizmet ederek maksimum düzeyde kaliteyi yakalamak ve kalitenin sürekliliğini sağlamak,
 • MKA Naturel’in hedeflerinin ve ilkelerinin uygulanılması için üyelerine paylaşımcılığı ön planda tutmayı benimsetmek,
 • Birbiri ile ilişkili süreçleri, MKA Naturel’in, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
 • MKA Naturel’in genel performansının artırmak için yeniliklere açık olmak,
 • Geleceği görerek hızlı kararları almak ve alınan kararları uygulamak,
 • Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında , geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek,canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak ve çevreyi korumak
 • Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri standartları şartlarına uymak ve yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve uygunluk yükümlülüklerine yerine getirmek,
 • İSG Mevzuatına ve uymak,
 • Yasal şartlara uymak.