Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

Yer kabuğunda en çok bulunan elementlerden birisi olan arsenik, hem toksik hem de kanserojen bir maddedir. Arsenik giderme sistemleri, arseniği demir emdirilmiş reçine filtre ortamında emerek giderir. Arsenik filtre sayesinde sudaki arsenik değeri Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği üst sınır olan 10 mg/lt’ye düşürülebilir. Arsenik filtreleri, sudaki arsenik oranı ve diğer bazı değişkenler dikkate alınarak tasarlanır. Kullanım yeri ve ihtiyaca göre farklı kapasitelerde ve malzemelerde bulunur. Geri yıkama gerektirmeyen, ancak sistemin ne zaman kapasiteye ulaştığını belirlemek için izlenmesi gereken giriş ve çıkışlı su arıtma sistemleridir. Arsenik "atılım" olduğunda, medya arsenik ememez ve değiştirilmelidir. Arsenik giderme sistemleri, tek bir tank veya tandem bir sistem olabilir. Tandem sistemde bir tank dolduğunda, ikinci tank otomatik olarak devreye girer. İkinci bir tanka sahip olmak, kullanıcıya, bir tank dolu olsa bile sistemin çalışmaya devam edeceğini bilmenin rahatlığını verir.

Arsenik giderme sistemlerinin bakımı yıllık olarak yapılmalı ve kirlenmiş filtre ortamı uygun şekilde atılmalıdır.