Loading...
 • Türkçe
 • English
 • Русский
 • Arabic

Yüksek konsantrasyon ve miktarda ozon üretimi, kuvvetli bir elektrik alandan “oksijence zengin bir gaz” geçirilerek gerçekleştirilir. Yoğun enerji nedeniyle bazı oksijen molekülleri parçalanır ve oluşan oksijen atomları diğer oksijen molekülleriyle birleşerek 3 oksijen atomlu ozon molekülünü  oluşturur. Ozon stabil bir gaz olmadığından depolanamaz, uzun süreli transportasyona tabii tutulamaz. Kullanılacağı yerde üretilmesi gereklidir.Bu amaçla ozon üretim sistemleri (ozon jeneratörleri) kullanılır. Ozon üretiminde kullanılan “oksijence zengin gazlar” kuru hava ve oksijendir. Hava, ozon jeneratörüne beslenmeden önce filtrelenmeli ve tamamen kurutulmalıdır. Oksijen, küçük sistemlerde oksijen tüpleri ile büyük  kapasitelerde ise oksijen jeneratörleri ile temin edilir. Ozon renksiz, keskin kokusu olan bir gazdır ve çok güçlü bir oksitleme özelliğine sahiptir.  Ozonun üretildikten sonra suya veya arıtılması istenen akışkana uygun bir şekilde tatbik edilmesi çok önemlidir. İyi bir ozon / akışkan kontağının sağlanması uygun kontakt alanı ile gerçekleşebilir. OZON NASIL ÜRETİLİR? Yüksek konsantrasyon ve ozon üretimi kuvvetli bir elektriksel alanda "Oksijence zengin bir gaz" geçirilerek gerçekleştirilir. ("Corona Discharge metodu"). Yoğun enerji nedeniyle bazı oksijen molekülleri parçalanır ve oluşan oksijen atomları, diğer oksijen molekülleriyle birleşerek 3 oksijen atomlu, ozon molekülünü oluşturur. Ozon stabil bir gaz olmadığından depolanamaz bu nedenle kullanılacağı yerde üretilmelidir. Bu amaçla ozon üretim sistemleri (ozon jeneratörleri) kullanılır. Açıklanan ozon üretim prosesinde ısı açığa çıkmakta ve jeneratör ısınmaktadır. Bu nedenle ozon jeneratörleri, uygun özellikte soğutma suyu ile sürekli soğutulmalıdır (küçük kapasiteli ozon jeneratörleri hava soğutmalı olabilirler). Paket Tip Ozonizasyon Sistemi Uygulama Alanları: Ozon son derece yüksek oksidasyon kapasitesine sahip bir gaz olduğundan, dezenfeksiyon ve organik /inorganik maddelerin giderimi amacıyla kullanılabilir. Oksijene dönüşerek kaybolduğundan bakiye bırakmaz ve zararlı yan ürün oluşumu minimumdur.

 • İçme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (Kanserojen yan ürünler oluşturan ön klorlamanın yerine),
 • İçme suyu şişeleme tesislerinde dolum suyunun veya çalkalama suyunun ozonlanması,
 • Organik madde giderimi (Atık sularda KOİ oksidasyonu),
 • Demir / mangan oksidasyonu (ozonlama + filtrasyon ile sudan uzaklaştırma),
 • Nitrit'in Nitrat'a oksidasyonu,
 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisitler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu       * Atıksularda renk giderimi (Özellikle tekstil atıksuları),
 • Atıksuların biyolojik arıtılabilirliğinin optimizasyonu (BOİ / KOİ oranının yükseltilmesi),
 • Koku giderimi (Havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu),
 • Soğutma kulelerinde biyosid yerine ozon dozlaması,
 • Gıda, meşrubat vb. sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde CIP kimyasalları yerine ozonlu su kullanılması,
 • Yüzme havuzları sirkülasyon suyunda ozonlama (Ozonlama + Düşük Doz Klor),
 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (Özellikle kapalı devre sistemler),
 • Kimya sanayinde, ağartma amacıyla klor / klordioksit yerine ozon kullanımı,
 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için, ortam havasının ozonlaması.