Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

DAF ünitesi, yüzdürme esaslı bir kimyasal atık su arıtma ünitesidir. Yağ-gres ve akm içeriği yüksek atık sularda kullanılmaktadır. DAF Sistemi yağ gibi kirleticilerin basınç altında mikro kabarcıklar ile yüzdürülerek atık sudan ayrılması esası ile çalışmaktadır. Yağ gibi yüzen partiküller yağ sıyırıcı ile uzaklaştırılırken ağır olan partiküller çöktürme işlemi yapılarak sudan uzaklaştırılır.

DAF Üniteleri; kırmızı ve beyaz et entegre tesislerinde, mezbahalarda, yağ rafinerilerinde, tekstil fabrikalarında, kâğıt Kimya endüstrilerinde, Süt ve peynir endüstrilerinde, galvaniz ve elektro kaplama tesislerinde vb. birçok alanda kullanılmaktadır.