Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

TAM OTOMATIK KUM FILTRESI

Tam Otomatik Kum Filtresi Suda mevcut askıda katı madde, tortu ve bulanıklığın giderilmesi çok katmanlı kum filtreleri ile sağlanır. Derin kuyu sularında, göl sularında, reverse osmosıs sistemleri ön arıtımında ve bulanıklığın < 6 NTU olduğu sularda kullanılırlar. Çok katmanlı kum filtreleri ile 20 mikrona kadar olan tüm partiküller yüksek verimlerde giderilir. Fleck kontrol vanalı sistemler: Fleck kontrol vanalı kum filtreleri FRP (fiberglas takviyeli polipropilen) filtre tankı, distribütör sistemi, medya malzemesi ve otomatik kontrol vanasından oluşur. Bu sistemler zamana bağlı olarak geri yıkama yapar. Yüzey Borulamalı Sistemler: Yüzey borulamalı sistemler FRP veya epoksi kaplı karbon çelik tank, distribütör sistemi, medya malzemesi, aktüatörlü kelebek vana, manometre ve PLC bazlı kontrol panosundan oluşur. Yüzey borulamalı sistemler zamana bağlı ve/ veya fark basınç kontrollü olarak geri yıkama pozisyonuna geçer. Filtre tankının içinde bulunan distribütör sistemi, servis ve yıkama esnasında suyu tank içinde uniform olarak dağıtır ve toplar. Filtre içinde yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla antrasit, kum ve üç ayrı dereceli çakıl bulunur. Su, bu çok katmanlı medyadan süzülürken, bulanıklığa sebep olan tüm partiküller tutulur. Ayrıca klor tarafından okside edilerek partikül hale geçen demir, mangan bileşiklerinin filtrasyonu da çok katmanlı kum filtresi ile yapılır.