Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

MBBR teknolojisi, PLC kontrolünde  blower tarafından havalandırılmış atık su arıtma tankında  karma hareket halinde çalışan binlerce polietilen biyofilm taşıyıcı kullanır. Her bir biyo-taşıyıcı, atıksu içindeki heterotrofik ve ototrofik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını desteklemek için taşıyıcı yatak vazifesi görür. Bu yüksek yoğunluklu bakteri popülasyonu, sistem içinde yüksek oranda biyo-bozunma sağlarken aynı zamanda proses güvenilirliği ve kullanım kolaylığı da sağlar. Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) sistemi,  Sistem hem BOD5 hem de azot, fosfor giderimi sağlar, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür. MBBR sistemleri kompakt, kullanımı basit, az bakım gerektiren, diğer alternatif yöntemlerden daha verimli ve daha hızlı çalışırlar.