Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

NANOFİLTRASYON

Nanofiltrasyon Sistemleri Nanofiltrasyon membranları, özellikle son yıllarda ortaya çıkmış ve kullanımı hızla artmış, ters osmoz ile ultrafiltrasyon arasında yer alan, asimetrik yapıya sahip, özellikle sulu çözeltilerdeki organik maddelerin giderilmesi amacıyla kullanılan, basınç sürücülü bir membran ayırma prosesidir.Membran gözenek boyutu, 0,5- 2 nm ve basınç, 5- 40 bar arasındadır. NF membranları, çalışma prensibi olarak ters osmoza benzer. Aralarındaki fark, uygulanan basınç farkıdır. Ters osmozdaki basınçtan daha düşük basınç uygulanır. Daha düşük basınç uygulandığı için enerji ihtiyacı azdır. Bu nedenden dolayı çoğu durumda ters osmoza tercih edilir. Fakat ters osmoz’a göre düşük kalitede su vermektedir. NF membranlarının performansını etkileyen parametreler; basınç, sıcaklık, çapraz akış hızı ve pH’dır.