Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic
Evsel atıksu arıtma paket tesisleri, uzun havalandırmalı aktif çamur prensibine göre çalışarak, aerobik mikroorganizmalar ile suda kirliliğe neden olan organik maddeleri biyolojik olarak ayrıştıran komple ünitelerdir.  Havalanan atıksu, savaklanarak çöktürme tankına alınmakta ve biyokütlenin çökelmesi sağlanmaktadır.

Arıtılmış su, çöktürme ünitesinden sonra, deşarj edilmeden önce klorlanarak çökeltimden kaçan mikroorganizmalara karşı atık suyun dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Yeterli mikroorganizma konsantrasyonu sağlamak amacıyla çamur geri devir pompası kullanılarak, çöken biyokütle geri devredilmektedir. Evsel atıksu arıtma paket sistemlerinde kullanılan tanklar, karbon çelik veya betonarme malzemeden imal edilip, gömülü veya toprak üssü konumlandırılabilmektedir.

BT (betonarme) ve ST (karbon çelik) serisi evsel atıksu arıtma tesisleri, kapasitesi 100 ile 750 kişi arasında değişen siteler, oteller, tatil siteleri, okullar, yurtlar, fabrikalar ve evsel kullanımdan kaynaklanan atıksuların arıtılacağı diğer yerler için dizayn edilmiştir. Doluluk oranındaki mevsimsel değişmeler veya yüksek kapasitelere göre, sistemler paralel olarak dizayn edilebilmektedir.