Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic

Ultrafiltrasyon Sistemleri Ultrafiltrasyon sistemi ham su içerisindeki kolloidleri ve virüsleri gidermekte etkili olan bir membran teknolojisidir. Son yıllarda özellikle büyük kapasiteli deniz suyu arıtma sistemlerinde ön arıtım olarak ultrafiltrasyon sistemleri kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle “open intake sea” uygulamalarında fiziksel arıtımın kalitesi açısında ultrafiltrasyon sistemi mutlaka tercih edilmesi gereken bir ön arıtım sistemi olmalıdır. Ayrıca ultrafiltrasyon sistemi kompakt bir sistem olması nedeniyle konvansiyonel filtrasyon sistemlerine göre oldukça az yer kaplamaktadır.  


Foto 1: Dikey Ultrafiltrasyon Sistemleri
Foto 2: Yatay Ultrafiltrasyon Sistemleri