Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Русский
  • Arabic
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu/Kırıkale

                                                         MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU/ KIRIKKALE

Mevki: Kırıkkale
Ham Su Kaynağı: Kızılırmak Nehri
Sistem Kapasitesi: Filtrasyon
Kapasitesi: 19200 m3/gün
Reverse Osmosis Kapasitesi: 4800 m3/gün


Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu Kırıkkale Silah Fabrikası yeni çelik haddehane tesisinin su ihtiyacını karşılamak amacı ile Kızılırmak Suyu kullanılmış olup tesisin proses ve soğutma suyu ihtiyacı arıtılmış su ile sağlanmıştır.

Kızılırmak nehrinden pompalar vasıtası ile gelen ham su 1000 m3/sa kapasiteli 200 mikron hassasiyetinde mekanik filtrelerden geçirilmiş dezenfeksiyonu amacı ile klorlama işlemine tabi tutularak 2000 m3 kapasiteli ham su deposuna alınmıştır. Ham su deposu çıkışında her biri saatte 100 m3 kapasiteli 10 adet 40-50 mss basma yüksekliğine sahip pompalar ile 8 adet her birinin saatlik filtreleme kapasitesi 100 m3 olan çok katmanlı kum filtresinden geçirilerek 20 mikron hassasiyetinde filtreleme işlemi sağlanmıştır. 400 m3/sa filtrelenmiş su direk olarak Makine Kimya Endüstri tesislerinin 2000 m3 kapasiteli deposuna genel kullanım amacı ile gönderilmiştir. 400 m3/sa kapasiteli diğer filtrasyon sistemi ile her biri 100 m3/sa kapasiteli 2 paralel hat olarak dizayn edilen reverse osmosis sistemine iletilmiştir. 50 mikrosiemes iletkenliğe sahip ürün suyu 1000 m3 kapasiteli arıtılmış su deposuna alınmaktadır. Arıtılan su haddehane tesisinin prosesinde kullanılmak üzere ilgili noktalara transfer edilmektedir.

Proje 800 m3/sa kapasiteli filtrasyon ve 200 m3/sa kapasiteli reverse osmosis sistemi olarak dizayn edilmiş ve imalatı yapılarak Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi ağır sanayinin proses suyunu karşılamak amacı ile 2013 yılında idareye teslim edilmiştir.